FAQS

Els boxes estan dintre del que marca la legislació vigent: 6 m2 per a un gos gran. No obstant això, si els gossos estiguessin permanentment tancats en ells, ens semblaria un espai insuficient, però el box s’utilitza per a descansar i per a menjar, l’exercici es realitza en el pati 3 vegades al dia en passejos de 90, 20 i 60 minuts respectivament, amb la qual cosa l’exercici està assegurat i presenta l’avantatge que s’estableixen relacions socials entre els gossos, molt necessàries per al bon equilibri psicològic.

En aquests moments estem en plena remodelació de l’espai dels gats, pel que hem traslladat la seva estada a una torre particular propera. La jornada comença a les 9 h amb la neteja del box i de la terra, mentre els gats estan pel pati. La majoria dels gats que acudeixen a la residència estan esterilitzats i no sol haver conflictes entre ells per a compartir el pati. Els gats tenen el menjar permanentment al seu box igual que el seu calaix de terra, per tant, els anem entrant i traient del seu box al pati per grups perquè puguin menjar, beure i fer les seves necessitats. Això ens permet controlar si algun d’ells no menja prou o la quantitat d’orina o femta que emet és insuficient.

La jornada comença a les 8 amb la neteja dels boxes. Mentrestant, els gossos estan al pati jugant o corrent per grups d’afins segons el criteri de classificació que va fer el psicòleg a l’entrada. Aquesta sortida dura uns 90 minuts i estan controlats pels seus monitors. Els passejos es tornen a repetir a les 13 h uns 20 minuts i a les 18 h uns 60 minuts, quan acaba aquest últim passeig arriba l’hora del menjar i a descansar fins a l’endemà.

Lamentablement no podem recollir tots els gossos que estan abandonats en qualsevol municipi. La Llei estableix que és l’Ajuntament l’encarregat de recollir i cuidar als animals abandonats en el seu terme municipal. Els Ajuntaments poden donar el servei per si mateixos o establir col•laboracions amb entitats protectores d’animals perquè ho realitzin en el seu nom. Aquest és el nostre cas. Haurà de posar-se en contacte amb l’Ajuntament i explicar-los el cas. Si és un Ajuntament amb el qual tenim conveni de col•laboració (estan tots ells relacionats en la web) ens avisaran a nosaltres i passarem a recollir-lo.

Nosaltres no estem desitjant “col•locar” als animals com qui es vol desfer d’un moble vell. Busquem adoptants responsables, que es facin càrrec de l’animal, que el vulguin i el cuidin. Desgraciadament els diners no donen l’afecte, però solament l’afecte no dóna per a mejar, i quan lliurem un gos o gat en adopció volem assegurar-nos que menjarà, que si es posa malalt serà atès per un veterinari i podrà pagar-se la despesa de les medicines del tractament o de la intervenció quirúrgica. Pensem que algú que no està disposat a pagar les vacunes i el xip d’un gos que adopta, possiblement no està disposat tampoc a pagar una despesa futura i no el considerem un candidat adequat per a adoptar. Com en tot, hi ha casos especials, ancians amb escassos mitjans econòmics que necessiten un animal perquè els faci companyia i els mitigui la seva solitud sentint que cuiden a un ésser viu. En aquests casos, avalats per un assistent social, o per coneguts, o qualsevol persona que mereixi la nostra confiança, no solament hem lliurat animals en adopció de forma gratuïta i amb tot pagat al nostre càrrec, sinó també fent-nos càrrec de les despeses veterinàries i dels tractaments que en el futur pogués tenir amb aquest animal adoptat.

Cada animal és un món i cal veure cada cas en concret. En línies generals, podem dir que a partir dels 7 mesos és un bon moment per a iniciar l’ensinistrament en obediència.

En general una vegada al dia, a les 21 h. Per als casos especials, per exemple cadells, ancians, dietes especials, el nombre de vegades que el propietari ens indiqui.

Ha de començar com més aviat. A partir de les 7 setmanes de vida el cadell inicia la seva capacitat per a controlar els esfínters. No vol dir que a aquesta edat ja hagi de fer les seves necessitats en el lloc adequat. Està començant a controlar, però encara no ho aconsegueix totes les vegades. En aquesta edat encara no podrà sortir al carrer fins a completar el seu pla de vacunació cap a les 14 setmanes. Fins aquest moment pot ensenyar-lo a fer les seves necessitats sobre uns papers de diari, duent-lo a aquests quan vegi que va a fer alguna cosa i recompensant-li amb carícies i elogis quan ho faci en el lloc correcte. Aviat aprendrà que és allà on cal fer-lo. Però tingui en compte que de vegades fallarà i se li escaparà en altre lloc. Si ho veu en el mateix moment pot corregir-lo duent-lo al lloc adequat. Si no ho veu en el moment no perdi el temps corregint-lo doncs el cadell no ho podrà entendre. Quan s’hagi completat el seu pla vacunal i comenci a treure’l a passejar, faci llargs passejos perquè tingui temps de fer alguna cosa i recompensi’l quan ho faci. Si el veu despistat i espera tornar a casa per a fer-lo, no es desesperi, és el que havia après a fer fins aquest moment. El trànsit casa a carrer ho pot fer donant-li a entendre el nou lloc on ha de fer les seves necessitats amb l’ajuda dels papers de diari, traient-lo a passejar i posant en el sòl els papers de diari. Això indicarà al cadell el nou lloc on fer-lo i quan ho faci li elogia i li recompensa. Poc a poc retira els diaris i l’aprenentatge s’haurà afermat.

Pot escollir un o varis a la pàgina web i venir a veure’ls per acabar de decidir-se. Abans de lliurar-se’l en adopció emplenarà un qüestionari perquè valorem si és un candidat adequat. Si així resulta signarà un contracte compromís de normes de bona cura de l’animal adoptat i de les condicions en les quals es realitza l’adopció. L’animal se li lliurarà correctament vacunat, desparasitat, identificat amb microxip i esterilitzat i haurà d’abonar el cost de tot això que són 150 €.

Segons la legislació, aquest gos o gat es considera abandonat i es pot sancionar administrativament al propietari. En primer lloc ens posem en contacte amb el propietari perquè vingui a recollir-lo. Si no ho fa cursem una denúncia per abandonament davant la Generalitat de Catalunya que procedeix administrativament contra el propietari. Per altra banda posem una demanda civil en el jutjat per a cobrar l’import de la residència al propietari. La majoria d’aquests casos solen ser persones que han canviat de domicili i és difícil localitzar-les. Transcorreguts 20 dies sense que el propietari l’hagi recuperat, l’animal es considera legalment abandonat i es pot incloure en el programa d’adopcions per aconseguir-li un nou propietari.

L’únic requisit és que estigui correctament vacunat i lliurar-nos la cartilla sanitària mentre estigui en la residència.

sircan faqs